Jako Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak wraz z grupą wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami „Pora na nas” pod opieką Anny Drajer rozpoczęliśmy realizację projektu „Moja chwila – wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami”. Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach konkursu „Wsparcie rodziny – edycja 2022”.
W ramach projektu realizowane będzie wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami – opiekunów i rodzeństwa osób z niepełnosprawnościami z terenu Wielkopolski, poprzez prowadzenie zajęć z różnymi specjalistami dla opiekunów. Przewidziane są działania rehabilitacyjne i terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne dla rodziców i rodzeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz wspomaganie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Jest to działanie ważne z punktu widzenie tworzenia rodziny z różnymi wyzwaniami.

W czwartki będą kontynuowane spotkania grupy wsparcia „Pora na nas” dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizacja warsztatów (m.in. plastycznych, florystycznych, dietetycznych itp.) oraz zajęć tanecznych. Dodatkowo planowane jest wsparcie dla rodzeństwa osób z niepełnosprawnościami.
Głównym działaniem będzie wsparcie indywidualne dla rodziców i rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 31 644,00 zł przy dotacji w
ramach niniejszej oferty 24 970,00 zł.


Nasze działania w ramach projektu:
Organizacja grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – spotkania są bezpłatne dla uczestników.
Podczas spotkań grup wsparcia będą poruszane tematy ważne z punktu widzenia rodziców. Na
spotkania będą zapraszani goście, którzy będą mogli wyjaśniać różne zagadnienia związane z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością, jak i potrzebami opiekunów, m.in. warsztaty psychologiczne, kurs pierwszej pomocy. Minimum raz w miesiącu w ramach grupy wsparcia będą organizowane warsztaty lub wyjścia dla rodziców zgodnie z zapotrzebowaniem. Grupy wsparcia będą odbywały się w czwartki.


Indywidualne wsparcie specjalistów dla rodziców i rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami – koszt pojedynczych wizyt u specjalistów z dofinansowania to 20 zł dla uczestnika. Łącznie
zaplanowanych jest 155 wizyt w ramach projektu:

 • psycholog
 • fizjoterapeuta
 • podolog
 • osteopata
 • logopeda
 • terapia ręki
 • integracji sensoryczna
 • czytanie sylabowe
 • oraz inni dostępni specjaliści w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości


Organizacja zajęć tanecznych z instruktorem tańca dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami zajęcia są bezpłatne dla uczestników. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

Zapisy do projektu:

 • Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach – wizyty indywidualne oraz zajęcia taneczne – tel. 661 111 959, cws.czerwonak@gmail.com
 • Anna Drajer – opiekun grupy wsparcia „Pora na nas” oraz zapisy na zajęcia indywidualne Terapia
  Ręki, integracja sensoryczna, czytanie sylabowe, logopeda – tel. 506 031 749.
  Zapraszamy do zapisów!
Skip to content