Rekrutacja nadal trwa! ✍️📋

Dzięki naszej dobrej współpracy utworzono 5 kolejnych miejsc dla seniorów z gminy Czerwonak. WSWOP „Hospicjum Domowe” oraz Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora prowadzi nabór osób do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Poznaniu. Placówka wspiera osoby, które z powodu choroby są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. DDOM zapewnia opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. 🏡

Personel DDOM składa się z:

  • Lekarza geriatry
  • Lekarza rehabilitacji medycznej
  • Pielęgniarek
  • Fizjoterapeutów
  • Psychologa
  • Terapeuty zajęciowego
  • Opiekunów medycznych

W ramach DDOM będzie zagwarantowany transport oraz wyżywienie dla pacjentów.


Rekrutacja do udziału w projekcie będzie następowała poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W momencie otrzymania zgłoszenia zostanie nawiązany kontakt przez Koordynatora ds. Rekrutacji w celu weryfikacji danych i określenia statusu uczestnictwa w Projekcie oraz dla umówienia spotkania z Asystentem osoby starszej.
Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne u nas w Centrum(ul. Poznańska 15, Owińska) lub na stronie : www.hospicjum-domowe.poznan.pl

https://www.hospicjum-domowe.poznan.pl/index.php/projekty/dzienny-dom-opieki-medycznej-w-poznaniu?fbclid=IwAR3r_QlE3w-huF3rhYgnzLiGvO064DyQSLmScHyTa0zLp9RY4mrGEDF2Vqc

Skip to content