Kontynuujemy wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów dzięki PFRON
Podpisaliśmy umowę z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Lepsze Jutro dla Osób Niepełnosprawnych poprzez wieloaspektowe i kompleksowe wsparcie.” w ramach konkursu „Możemy więcej”.
Jest to kolejne nasze działanie przy współpracy z PFRON. W ramach projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów są realizowane:
– wsparcie psychologa dla osób dorosłych
– wsparcie dietetyka dla osób dorosłych i dzieci
– wsparcie sensoryczne dla dzieci
– wsparcie psychologiczne dla dzieci
– wizyty patronażowe dla dzieci 0-5 lata
– zajęcia grupowe dla dzieci
– trening umiejętności społecznych
– wsparcie logopedy i neurologopedyczne dla osób dorosłych i dzieci
– prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych
– zajęcia edukacyjne w stadninie koni
– wsparcie grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych
– wsparcie psychologa dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
– uzupełniające wsparcie pozostałych specjalistów: fizjoterapeuty, osteopaty, terapeuty ręki, logopedy i podologa
–zajęcia na basenie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
– warsztaty dla dzieci i dorosłych – arteterapia, zooterapia, hortiterapia, warsztaty majsterkowe
– wsparcie wolontariuszy
Działania będą realizowane poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach, a także przy współpracy z Anną Drajer i Fundacją Pora na nas, Gminą Czerwonak, a także z Czerwonackim Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin oraz WTZ Boduszewo.


Jeżeli wiesz, że ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia to można się w sprawie rekrutacji do projektu kontaktować pod numerem tel. 661111959, osobiście w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach lub na e-mail: cws.czerwonak@gmail.com.


Projekt będzie realizowany do 31 marca 2025 roku. Całkowita dofinansowania to 441936,00 zł, a wkład własny 15044,00 zł.
Projekt jest skierowany do mieszkańców z terenu powiatów: poznańskiego, obornickiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gmin Czerwonak, Suchy Las, Murowana Goślina i Swarzędz. Ze wsparcia może skorzystać 80 osób niepełnosprawnych.

Skip to content