W ramach projektu „Moja Chwila – wsparcie dla opiekuna faktycznego osoby starszej” planujemy
realizację wielu działań na rzecz przeciwdziałania wypaleniu opiekuńczemu opiekunów osób starszych (OOS), a jego celem jest poprawa jakości życia opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie wsparcia w sprawowaniu opieki na osobą starszą ze szczególnym uwzględnieniem opieki wytchnieniowej.
Głównym działaniem projektu jest wsparcie indywidualne dla opiekunów faktycznych osób starszych w tym osób z niepełnosprawnościami. Organizacja opieka wytchnieniowej poprzez wsparcie opiekunek osób starszych, które ma za zadanie odciążenie opiekunów osób starszych w tym osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, dostarczenie wiedzy i umiejętności w codziennym wsparciu osoby starszej lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Opiekunowie otrzymają również wsparcie wytchnieniowe poprzez wsparcie specjalistów Dla
opiekunów przewidziane jest indywidualne wsparcie specjalistów z zakresu:

  • psychologii,
  • fizjoterapii,
  • osteopatii,
  • podologii,
  • dietetyki oraz innych specjalistów w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości.

Planujemy również wsparcie OOS poprzez realizację webinarów ze specjalistami dostępnymi na
stałe w sieci, dotyczącymi zadbania o siebie w sferze fizycznej oraz psychicznej, a także ułatwiające
opiekę na osobą starszą w tym poprawienie dbałości o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne .
Projekt zakłada pomoc opiekunom osób starszych powyżej 60 roku życia w tym osób starszych z
niepełnosprawnościami.

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie 25 000. zł. Całkowita wartość projektu to 30 085 zł. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content