W ramach projektu „Moja Chwila – wsparcie dla opiekuna faktycznego osoby starszej” planujemy
realizację wielu działań na rzecz przeciwdziałania wypaleniu opiekuńczemu, opiekunów osób
starszych (OOS), a jego celem jest poprawa jakości życia opiekunów osób starszych poprzez
zapewnienie wsparcia w sprawowaniu opieki na osobą starszą ze szczególnym uwzględnieniem opieki wytchnieniowej.


Głównym działaniem projektu jest wsparcie indywidualne dla opiekunów faktycznych osób starszych w tym osób z niepełnosprawnościami. Organizacja opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie opiekunek osób starszych, które ma za zadanie odciążenie opiekunów osób starszych w tym osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, dostarczenie wiedzy i umiejętności w codziennej opiece lub zapewnienie czasowego zastępstwa.


Opiekunowie otrzymają również wsparcie specjalistów z zakresu:

  • psychologii,
  • fizjoterapii,
  • osteopatii,
  • podologii,
  • dietetyki oraz innych specjalistów w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości.

Wsparcie indywidualne specjalistów będzie się odbywało w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach, ul. Poznańska 15.

Przewidziana jest niewielka odpłatność za usługi.


Planujemy również wsparcie OOS poprzez realizację webinarów ze specjalistami dostępnymi na
stałe w sieci, dotyczącymi zadbania o siebie w sferze fizycznej oraz psychicznej, a także ułatwiające
opiekę nad osobą starszą w tym poprawienie dbałości o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne .
Webinary będą prowadzone ze specjalistami w zakresie profesjonalnej opieki nad osobami
starszymi, pielęgnacji osób starszych, fachowej wiedzy dostarczonej przez specjalistów w zakresie
psychologii, podologii, fizjoterapii, osteopatii, logopedii z punktu widzenia wytchnienia w opiece nad osobami starszymi. Jeden z webinarów będzie poświęcony również wartości jakim jest zadbanie o własną przestrzeń i realizację swoich pasji.


Projekt zakłada pomoc opiekunom osób starszych powyżej 60 roku życia w tym osób starszych z niepełnosprawnościami. Partnerem projektu jest PSS Junior Koziegłowy.

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie 24 500. zł. Cała wartość projektu to 28 550 zł. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Telefon do zapisów – 661 111 959

Skip to content