Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak realizuje obecnie 4 projekty, dzięki wsparciu z powiatu poznańskiego – „Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego”, „Centrum Wsparcia Seniorów”, „Serce od serca” oraz „W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Mieszkańcy powiatu, a w szczególności gmin Czerwonak, Murowana Goślina i Biedrusko mogą skorzystać z szerokiego wsparcia naszych specjalistów. 

W ramach projektu „Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego”  dofinansowanego z budżetu powiatu poznańskiego, objęci są wsparciem seniorzy w zakresie pomocy opiekunek osób starszych, fizjoterapii, a także organizowane są zajęcia „Aktywny Senior” m.in. poprzez terapię tańcem i terapię manualną. Wsparcie odbywa się poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora prowadzone przez nasze Stowarzyszenie, które jest jednocześnie przedsiębiorstwem społecznym zatrudniającym i wspierającym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  

W ramach projektu inicjowane jest:  prowadzenie Klubu Seniora „Aktywny Senior” dla minimum 25 seniorów z powiatu poznańskiego (zajęcia poprzez m.in. terapię tańca odbywają się w każdą środę), wsparcie domowe przez opiekunki osób starszych (3 os.)  oraz rehabilitację 12 osób starszych powyżej 60 roku życia. W ramach projektu zapraszamy również w każdy wtorek o godz. 9:00 na terapię poprzez udział w zajęciach manualnych w małych grupach – warsztatach szydełkowych z elementami innych technik rękodzielniczych. 

Zadanie jest częściowo odpłatne dla uczestników projektu. Całkowita wartość projektu to 18 000 zł  przy wsparciu z budżetu powiatu poznańskiego kwotą 8 000 zł. Pierwsze zajęcia już za nami. Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia naszych specjalistów! Telefon do zapisów – 661 111 959. 

Drugi projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak finansowany z budżetu powiatu poznańskiego również jest skierowany do osób starszych – przede wszystkim osób powyżej 70 roku życia.  Seniorzy w ramach projektu mogą korzystać z szerokiego wsparcia specjalistów z  następującego zakresu:

•pomocy psychologicznej (porady psychologiczne, których celem jest przeciwdziałanie skutkom samotności, izolacji),

wsparcia podologicznego,

• przewiezienia na badania, do lekarza (z terenu gminy Czerwonak i Biedruska), 

• przekazywania pakietu materiałów od psychologa – Zdrowy Umysł,

• wsparcia opiekuna osób starszych, 

indywidualną naukę przez fizjoterapeutę prostych ćwiczeń poprawiających kondycję i sprawność,
• wsparcie dietetyka – wsparcie i ułożenie specjalnej diety dla seniora.

W ramach projektu zostanie wykonanych łącznie 100 bezpłatnych usług specjalistów dla seniorów przede wszystkim powyżej 70 roku życia. Na chwilę obecną największym zainteresowaniem cieszy się wsparcie podologa. 

W ramach projektu uruchomiliśmy również specjalny numer telefoniczny dla seniorów oraz wspieramy wolontariacko seniorów w codziennym życiu.  Całkowita wartość projektu to 10 000 zł. Zapraszamy do kontaktu – 783 709 021

Trzecim projektem realizowanym wspólnie z powiatem poznańskim jest „Serce od serca”. Warsztaty będą częścią ogólnopolskiej akcji charytatywnej oraz kontynuacją działań dotychczas wspieranych przez Starostę Powiatu Poznańskiego. 

W ramach projektu planuje się zorganizowanie 10 akcji na terenie całego powiatu poznańskiego, w każdym działaniu weźmie udział średnio 20 osób, łącznie całym projektem będzie objętych min. 200 osób. W ramach działań planowane są przede wszystkim warsztaty szycia poduszek w kształcie serca, w ramach których odbywać się będą również warsztaty z samo nauki badania piersi prowadzone przez kadrę posiadającą stosowane kwalifikacje i fantom wspomagający badanie piersi. Planowane jest również wsparcie psychologa dla kobiet po mastektomii. Całkowita wartość zadania to 7 500 zł, przy dotacji z budżetu powiatu poznańskiego na poziomie 6 000 zł

Czwartym projektem, którego realizację rozpoczęliśmy z końcem kwietnia jest projekt „W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego”, który jest kontynuacją naszych działań z ubiegłego roku. W ramach projektu planowane jest indywidualne (wsparcie minimum 13 osób) oraz grupowe wsparcie psychologa dla wszystkich osób potrzebujących pomocy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi oraz wsparcie rodzin z terenu Powiatu Poznańskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gmin Czerwonak i Murowana Goślina.

Uczestnictwo w projekcie jest częściowo odpłatne. Całkowita wartość projektu to 11 330 zł przy dotacji z budżetu powiatu poznańskiego na poziomie 9 000 zł. Zapisy pod numerem telefonu 661 111 959. 

Ponadto zapraszamy do szerokiej oferty Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora m. in. poprzez odpłatne wsparcie fizjoterapeuty, osteopaty, kosmetologa, psychologa, opiekunów osób starszych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Wszystkie przychody są przeznaczane na działalność własną oraz wkład w realizację projektów. Od stycznia oferujemy również falę uderzeniową oraz wsparcie podologiczne. Zapraszamy na ul. Poznańską 15 w Owińskach. Centrum jest prowadzone przez przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające i wspierające również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Skip to content