Projekt „Pro baby – drogą do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności”, realizowany jest do 30 listopada bieżącego roku.

Poprzez projekt zwiększamy dostępność do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Trafiamy do dzieci i ich opiekunów na etapie wczesnego wspomagania rozwoju. 

Pomoc dla opiekunów opiera się na spotkaniach doradczo-pomocowych z psychologiem, fizjoterapeutą, doktorem nauk o zdrowiu i innych specjalistów. Wskazujemy drogi dalszego działania, udzielamy wsparcia w tym trudnym czasie oraz nauczamy jak w najlepszy i najbezpieczniejszy sposób radzić sobie z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi. 

Dla samych dzieci natomiast przeznaczone są spotkania z fizjoterapeutą, osteopatą, a także pokój zabaw wspomagający rozwój psychomotoryczny. Dbamy również o edukację zdrowotną, która swoją drogą jest bardzo ważna z punktu widzenia prawidłowych nawyków dla całej rodzin. 

Prowadzony jest punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla rodzin z dziećmi z wyzwaniami, u których (w fazie prenatalnej, po urodzeniu do 7 roku życia) podejrzewana jest niepełnosprawność jakiegokolwiek rodzaju, a które nie otrzymały jeszcze formalnie orzeczenia o niepełnosprawności.

Zachęcamy rodziny, które miały podobną sytuację do podzielenia się swoimi doświadczeniami, poprzez organizację przez naszego partnera cyklicznych spotkań ze specjalistami w Domku Fińskim w Klinach. 

Realizujemy również fizjoterapeutyczne wizyty patronażowe w domu klienta, dla rodzin z dziećmi 0-1 rok, mających na celu obserwację dziecka zgodnie z zaleceniami Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej w  zakresie oceny funkcjonalnej (ocena kontroli posturalnej, kontroli motorycznej, zręczności i samoobsługi).

Realizacja naszego projektu ma być modelowa w kontekście tworzenia kolejnych punktów konsultacyjno-rehabilitacyjnych.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak oraz Fundację Leśne Dziki. Fundacja na Rzecz Promocji Kultury, Gospodarki i Edukacji Fińskiej i Polskiej FINNWAY POLSKA jest partnerem, z którym na potrzeby realizacji projektu podpisano umowę partnerską.

Aktualnie zakończyliśmy nabór i nie mamy wolnych miejsc.

Współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

Skip to content