Projekt „Pro Family – wspieramy wielkopolskie rodziny” realizujemy wspólnie z Fundacją Pora na
nas. Celem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom profesjonalnej, opartej na nauce wiedzy
dotyczącej rozwoju i wspierania dzieci w różnych obszarach.
W ramach projektu planujemy prowadzenie zajęć z zakresu organizacji czasu wolnego, integracji i
innych usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży i rodzin. Zajęcia odbędą się w różnych punktach biorących udział w projekcie. Głównym punktem bazowym będzie siedziba Fundacji Pora na nas w Kicinie, ale zajęcia będą odbywać również w innych punktach.
Wśród zajęć przewidziane jest organizacja m.in.

  • zajęć z pedagogiem specjalnym w zakresie nauki i ćwiczenia czytania, liczenia,
  • zajęć ogólnorozwojowych
  • zajęć z logopedą i neurologopedą
  • spotkań grupowych dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością w formie zajęć
    kreatywnych i wytchnieniowych,
  • zooterapii (alpakoterapii, dogoterapii),
  • zajęć integracji społecznej ,
  • zajęć dla dzieci 1 rok- 3 lat z rodzicami w formie zajęć sensoplastycznych,
  • zajęć z hortiterapii i innych.

Zaplanowana jest również realizacja warsztatów tematycznych wspierających rodzinę z zakresu
poszerzenia wiedzy wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży i rodzin. Warsztaty te zostaną dostosowane w taki sposób, że pozwolą również na zwiększenie dostępności usług z zakresu psychoprofilaktyki dla rodzin. Tematy poruszane podczas spotkań będą dotyczyły niezbędnej wiedzy w zakresie rozwoju dziecka i podane zostaną w przystępnej formie, tak aby rodzice byli w stanie odróżnić, czy pewne zachowania mieszczą się w granicach normy rozwojowej, czy jest potrzebne dodatkowe wsparcie. Zakładamy, iż to rodzic przebywający z dzieckiem większość czasu i znający dziecko najlepiej przy wsparciu specjalistów i po wyposażeniu w niezbędną wiedzę, jest najlepszą osobą, która może wspierać dziecko. Spotkania stacjonarne z rodzicami dają też możliwość wymiany doświadczeń rodzicielskich i stworzenia lokalnych grup wsparcia dla rodziców. Warsztaty będą odbywały się w wybranych punktach wspierających rodzinę w ramach projektu. Głównym punktem bazowym jest Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach.

Realizowane będą również dostępne w sieci webinary umożliwiające skorzystanie z profesjonalnej
wiedzy i porad. Przy realizacji webinarów planujemy współpracę partnerską z Fundacją Leśne Dziki, która posiada niezbędne doświadczenie przy tworzeniu webinarów.

W ramach projektu planujemy również obsługę telefonu wsparcia dla rodzin, zwłaszcza dla rodzin
mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – tel. 506 031 749. Wsparcie
pracownika socjalnego pomoże w kontakcie telefonicznym odpowiednio nakierować pomoc.

Projekt zakłada wsparcie rodziny w tym rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Informacje o
poszczególnych warsztatach, zajęciach i webinarach będą każdorazowe przed danym wydarzeniem.


Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie 30 000 zł. Cała wartość projektu to 36 550 zł. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Telefon do kontaktu 661 111 959

Skip to content