Dzięki dotacji z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora organizuje projekt wspierający osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z terenu powiatu poznańskiego. W ramach projektu organizujemy indywidualne wsparcie psychologiczne dla 22 osób, potrzebujących pomocy z terenu powiatu poznańskiego. W ramach wsparcia przewidziane są wsparcie, psychoedukacja, poradnictwo, terapia psychologiczna oraz terapia funkcji poznawczych, które będą uzależnione od potrzeb klienta. Projekt jest realizowany do końca czerwca 2023 r. Wsparcie jest całkowicie bezpłatne i planowane zarówno w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora, on-line, na zasadzie teleporady, jak i u klienta w domu.

Skip to content