Dzięki dotacji projektu PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora realizuje projekt wspierający osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. 

W ramach projektu realizowane jest bezpłatne indywidualne wsparcie psychologiczne dla 48 osób (w tym 42 osób niepełnosprawnych oraz 6 opiekunów faktycznych) potrzebujących pomocy z terenu powiatu poznańskiego. Wsparcie jest uzależnione i dopasowane do potrzeb klienta. Projekt realizowany jest do końca listopada 2021 r. W poprzedniej edycji ze wsparcia skorzystało 50 osób (w tym 40 osób z niepełnosprawnością oraz 10 opiekunów).

Wsparcie jest całkowicie bezpłatne i realizowane zarówno w placówce Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora oraz on-line, na zasadzie teleporady, jak i u klienta w domu. Wsparcie skierowane jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i ruchową oraz ich opiekunów.

Rekrutacja zakończyła się pomyślnie, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia !

Skip to content