Od 1 czerwca 2021 roku została uruchomiona bezpłatna usługa transportowa door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Korzystanie z usługi transportowej door-to-door  w okresie trwania projektu (tj. do 31.12.2022 roku) jest bezpłatne.

Z usługi tej mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia mające trudności w  samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność. Przez ograniczoną sprawność należy rozumieć osoby poruszające się między innymi na wózkach inwalidzkich, o kulach, osoby niewidome, słabowidzące oraz inne, u których występuje problem w  zakresie mobilności.  Usługa transportowa będzie świadczona na terenie gminy Czerwonak oraz na terenie Poznania i  powiatu poznańskiego w celu aktywizacji społeczno-zawodowej, osób uprawnionych do usługi. Usługa ta będzie realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

Usługę transportową door-to-door można zamówić:
 

  • od numerem telefonu: 532-851-333 w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • drogą e-mailową: wz@czerwonak.pl,
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Czerwonaku poprzez kontakt z pracownikami Wydziału Promocji Zdrowia, parter, pok. nr 7.

Ponadto informujemy, że na potrzeby usługi transportowej zostanie uruchomiona aplikacja internetowa, za pomocą której będzie można złożyć formularz online. Aplikacja będzie dostępna przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Podstawą zakwalifikowania do skorzystania z usługi transportowej door-to-door jest konieczność:

  • jednorazowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego do usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, niezbędne będzie podanie danych: imię i nazwisko osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usługi, dokładny adres docelowy, cel podróży, proponowaną godzinę podstawienia samochodu oraz godzinę powrotu, wskazanie czy osoba potrzebuje pomocy w  dotarciu z mieszkania do pojazdu, dane kontaktowe w celu potwierdzenia zamówienia usługi,
  • wypełnienia formularza zamówień usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,
  • akceptacji zapisów w „Regulaminie usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”,

Informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania usługą danego dnia orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności będzie uprawniało do pierwszeństwa w korzystaniu z usługi.

Dokumenty zgłoszeniowe do usługi transportowej door-to-door dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, a także do pobrania na stronie: Usługa indywidualnego transportu 'door to door’ (czerwonak.pl)

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu: 61 65 44 221, 61 65 44 293 lub 61 65 44 294.Usługa indywidualnego transportu door-to-door jest realizowana w ramach konkursu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content