Dzięki dotacji z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora organizuje projekt „W zdrowej psychice, zdrowy duch!”  wspierający osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W ramach projektu organizujemy indywidualne wsparcie psychologiczne dla 44 osób (w tym 40 osób niepełnosprawnych oraz 4) opiekunów faktycznych potrzebujących pomocy z terenu powiatu poznańskiego. W ramach wsparcia  przewidziane są wsparcie, psychoedukacja, poradnictwo, terapia psychologiczna oraz terapia funkcji poznawczych, które będą uzależnione od potrzeb klienta. Projekt jest realizowany do końca grudnia 2022 r.  Ze wsparcia korzystają już 33 osoby.

Każda osoba zostanie objęta wsparciem psychologa w ilości godzin na podstawie ustalenia indywidualnego wsparcia ok. 20 godzin. W ramach wsparcia  przewidziane są psychoedukacja, poradnictwo i terapia psychologiczna, które będą uzależnione od potrzeb klienta. Może ona obejmować wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii w przypadku m.in. :

  • trudności w życiu osobistym i zawodowym,
  • silnego stresu w życiu codziennym
  • trudności z radzeniem sobie z silnymi emocjami (lęki, złość itp.) wynikającymi z choroby
  • trudności w relacjach interpersonalnych, w związku,
  • seksualności osób niepełnosprawnych,

a także terapię procesów poznawczych, wzmacnianie motywacji do walki z chorobą itp.

 

Planujemy również aktualizację, przygotowanie, druk i przekazywanie osobom niepełnosprawnym pakietów związanych z:

– treningiem funkcji poznawczych „Zdrowy Umysł”:

 Trening funkcji poznawczych ma na celu łagodzenie skutków zaburzeń neurologicznych i psychicznych związanych z pogorszeniem funkcjonowania poznawczego (zaburzenia myślenia, pamięci, uwagi) oraz profilaktykę zaburzeń z obszaru demencji. Pakiety „Zdrowy Umysł” będą składały się z ćwiczeń wspomagających procesy poznawcze: pamięć, myślenie, uwagę, spostrzeganie. Pakiet będzie zaktualizowaną wersją o nowe zadania.

 

– radzeniem sobie ze stresem:

Materiały dotyczące radzenia sobie ze stresem będą zawierały informacje dotyczące pracy z przekonaniami, a także informacje dotyczące pracy z ciałem, w tym z nerwem błędnym. Praca nad stymulacją nerwu błędnego wywodzi się z teorii poliwagalnej, która wykorzystywana jest również w psychoterapii. Pakiet będzie zaktualizowaną wersją o nowe zadania.

 

Wsparcie jest całkowicie bezpłatne i planowane zarówno w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora, on-line, na zasadzie teleporady, jak i u klienta w domu. Do projektu można zapisać się pod nr tel. 661 111 959 lub mailowo cws.czerwonak@gmail.com.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content