Dzięki dotacji z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora organizuje projekt „W zdrowej psychice, zdrowy duch!” wspierający osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z terenu powiatu poznańskiego. W ramach projektu organizujemy indywidualne wsparcie psychologiczne dla 44 osób (w tym 40 osób niepełnosprawnych oraz 4 opiekunów faktycznych) potrzebujących pomocy z terenu powiatu poznańskiego. W ramach wsparcia przewidziane są wsparcie, psychoedukacja, poradnictwo, terapia psychologiczna oraz terapia funkcji poznawczych, które będą uzależnione od potrzeb klienta. Projekt jest realizowany do końca grudnia 2022 r. Wsparcie jest całkowicie bezpłatne i planowane zarówno w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora, on-line, na zasadzie teleporady, jak i u klienta w domu. Nabór uczestników do projektu, został już zakończony.

Skip to content