Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak w znacznej mierze poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora realizuje wiele projektów na rzecz mieszkańców naszej gminy. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz współpracy z innymi organizacjami możemy jeszcze mocniej wspierać naszych mieszkańców. 

Zakończone projekty:

Projekt “Pro Baby – droga do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności” skierowany był do rodzin posiadających dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, u których do 7 roku życia pojawiły się trudności wymagające dodatkowego wsparcia. Do projektu zakwalifikowało się 20 rodzin, które skorzystało ze wsparcia różnych specjalistów.   Projekt współfinansowany był ze  środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Realizatorami wsparcia byli: Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, Fundacja Leśne Dziki, Fundacja na Rzecz Promocji Kultury, Gospodarki i Edukacji Fińskiej i Polskiej FINNWAY POLSKA.

Natomiast dzięki dotacji projektu PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora realizowała projekt wspierający osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. 

W ramach projektu realizowane było bezpłatne indywidualne wsparcie psychologiczne dla 48 osób (w tym 42 osób niepełnosprawnych oraz 6 opiekunów faktycznych) potrzebujących pomocy z terenu powiatu poznańskiego. Wsparcie było uzależnione i dopasowane do potrzeb klienta.  

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak dodatkowo realizowała 4 projekty, dzięki wsparciu z powiatu poznańskiego – „Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego”, „Centrum Wsparcia Seniorów” oraz „W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego” – dzięki tym 3 projektom ze wsparcia skorzystało już prawie 150 osób. Realizujemy również projekt „Serce od serca”, a także jako partner współpracujemy przy kolejnych 3 projektach. Łącznie we wszystkich projektach realizowanych w 2021 roku przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak wzięło udział ok. 400 mieszkańców!  Rekrutacja do wszystkich projektów zakończyła się pomyślnie, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia !

 Wspieramy również na co dzień, poza projektami, mieszkańców naszej gminy.   

Mamy ostatnie wolne miejsca! 

– dotowane odpłatne wsparcie poszpitalne  do 3 miesięcy po opuszczeniu szpitala – wsparcie fizjoterapeutki (4 spotkania),

– dotowane odpłatne wsparcie po chorobie nowotworowej piersi – wsparcie fizjoterapeutki (4 spotkania),

– Dzięki współpracy z WSWOP „Hospicjum Domowe” prowadzimy nabór osób do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Poznaniu. Placówka wspiera osoby, które z powodu choroby są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. DDOM zapewnia opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. W ramach DDOM będzie zagwarantowany transport oraz wyżywienie dla pacjentów. Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne w naszym Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora (ul. Poznańska 15, Owińska) lub na stronie : www.hospicjum-domowe.poznan.pl

Ponadto zapraszamy do szerokiej oferty Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora m. in. poprzez odpłatne wsparcie fizjoterapeuty, osteopaty, kosmetologa, psychologa, logopedy, opiekunów osób starszych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Oferujemy również falę uderzeniową oraz wsparcie podologiczne. Wszystkie przychody z działalności odpłatnej są przeznaczane na działalność własną Centrum oraz  wkład własny w realizację kolejnych projektów. Korzystając z naszych usług wspieracie również osoby potrzebujące. Zapraszamy na ul. Poznańską 15 w Owińskach. Tel. 661 111 959.

Skip to content