W ramach realizacji projektu zaplanowano poniższe działania: 

  1. Wdrożenie kompleksowego programu usług społecznych (świadczenie usług środowiskowych,  fizjoterapeutycznych, psychologicznych i innych usług wg potrzeb uczestników projektu)
  2. Realizacja usług wytchnieniowych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników projektu 
  3. Realizacja usług wytchnieniowych w formie krótkookresowych pobytów dziennych w klubie seniora
  4. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym
  5. Wdrażanie kompleksowego programu usług wsparcia dla opiekunów faktycznych uczestników projektu

Grupa docelowa projektu: 

  1. 300 niesamodzielnych osób starszych i pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami
  2. 105 opiekunów faktycznych uczestników projektu 

Cel projektu: 

Zwiększenie dostępu do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych realizowanych w społeczności lokalnej dla niesamodzielnych osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców gminy Czerwonak, w okresie 12.2023-12.2026, poprzez redukcję barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych 300 os. (168K/132M) i udzielenie poprzez Centrum Wsparcia fachowego wsparcia ich 105 opiekunów faktycznych (89K/16M).

Rezultaty projektu: 

– 300 osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej 

– 105 opiekunów faktycznych uczestników projektu objętych wsparciem 

– 16 miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej 

Wartość projektu: 2 766 626,71zł

Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 1 936 638,69zł

Skip to content