Projekt „Lepsze Jutro dla Osób Niepełnosprawnych poprzez wieloaspektowe i kompleksowe wsparcie”, zrealizowany przez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach oraz współpracujące organizacje i specjalistów, był inicjatywą mającą na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Działania projektowe obejmowały szeroki zakres wsparcia, począwszy od kwestii psychologicznych, przez dietetyczne, sensoryczne, po zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne. Projekt realizowano od maja 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

W ramach projektu świadczono wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych oraz dzieci, konsultacje dietetyczne, zajęcia sensoryczne i grupowe dla dzieci, a także treningi umiejętności społecznych. Dodatkowo, projekt zapewniał wsparcie neurologopedyczne, poradnictwo psychologiczne i społeczno-prawne, oraz informacje na temat dostępnych usług i uprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Współpraca z różnymi organizacjami, takimi jak Fundacja „Pora na nas”, „Leśne Dziki” czy „Czerwonackie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin”, umożliwiła jeszcze szersze wsparcie i zasięg działań projektowych.

Przeznaczenie projektu obejmowało także uzupełniające zajęcia rehabilitacyjne, wizyty na basenie oraz wsparcie wolontariuszy, co miało na celu zapewnienie kompleksowej opieki i możliwości rozwoju dla osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany był głównie do mieszkańców powiatów poznańskiego, obornickiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego, z naciskiem na obszar gmin Czerwonak, Suchy Las, Murowana Goślina i Swarzędz.

Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji oraz specjalistów, projekt „Lepsze Jutro dla Osób Niepełnosprawnych” miał istotny wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, otwierając nowe możliwości rozwoju i integracji społecznej.

Skip to content