Z radością informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu „Pro Family – Wspieramy Wielkopolskie Rodziny”, który odbywał się we współpracy z Fundacją Leśne Dziki oraz Pora na Nas. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 30 000 zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, udało się zrealizować szereg działań mających na celu wspieranie rodziców i dzieci w różnych obszarach.

Cel projektu:

Projekt miał na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia profesjonalnej wiedzy dotyczącej rozwoju i wsparcia dzieci. Obejmował obszary takie jak organizacja czasu wolnego, integracja oraz usługi wspierające funkcjonowanie dzieci, młodzieży i rodzin.

Działania w ramach projektu:

Zajęcia z pedagogiem specjalnym w zakresie nauki i ćwiczenia czytania, liczenia.

Zajęcia ogólnorozwojowe.

Zajęcia z logopedą i neurologopedą.

Spotkania grupowe dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością.

Zooterapia (alpakoterapia, dogoterapia).

Zajęcia integracji społecznej.

Zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat z rodzicami w formie zajęć sensoplastycznych.

Zajęcia z hortiterapii i inne.

Warsztaty tematyczne:

Odbyły się warsztaty tematyczne wspierające rodziny w poszerzaniu wiedzy o funkcjonowaniu dzieci, młodzieży i rodzin. Tematy poruszane w sposób przystępny miały na celu zwiększenie dostępności usług z zakresu psychoprofilaktyki dla rodzin.

Webinary:

W ramach projektu oferowaliśmy webinary, które umożliwiały korzystanie z profesjonalnej wiedzy i porad.

Telefon wsparcia:

Działał również telefon wsparcia dla rodzin, zwłaszcza dla tych, które miały trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za dofinansowanie w wysokości 30 000 zł, co pozwoliło nam zrealizować projekt o łącznej wartości 36 550 zł. Działania te wspierają naszą misję budowania silniejszych więzi rodzinnych i tworzenia przestrzeni wsparcia dla wszystkich członków społeczności lokalnej. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i doświadczenia przyczynią się do długotrwałych korzyści dla rodzin w naszym regionie. Dziękujemy wszystkim za udział i wsparcie!

Skip to content