Podpisaliśmy umowę w PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Lepsze Jutro dla Osób Niepełnosprawnych poprzez wieloaspektowe i kompleksowe wsparcie.” Jest to kolejne działanie przy współpracy z PFRON (wcześniej prowadziliśmy wsparcie psychologiczne).W ramach projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów są realizowane:

– wsparcie psychologa dla osób dorosłych

– wsparcie dietetyka dla osób dorosłych i dzieci

– wsparcie sensoryczne dla dzieci

– wsparcie psychologiczne dla dzieci

– wizyty patronażowe dla dzieci 0-3 lata

– zajęcia grupowe dla dzieci

– trening umiejętności społecznych

– wsparcie neurologopedyczne dla osób dorosłych i dzieci

– prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

– zajęcia edukacyjne w stadninie koni

– wsparcie grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

– wsparcie psychologa dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

– uzupełniające wsparcie pozostałych specjalistów: fizjoterapeuty, osteopaty, terapeuty ręki, logopedy i podologa

– uzupełniające zajęcia na basenie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

– wsparcie wolontariuszy

Działania będą realizowane poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach, a także przy współpracy z Anną Drajer i Fundacją „Pora na nas” , „Czerwonak, zobacz więcej„, Fundacja „Leśne Dziki” a także Urszulą Zaworską, Asią Wichłacz oraz Małgorzatą Wołosz z Czerwonackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin.

Jeżeli wiesz, że ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia to można się w sprawie rekrutacji do projektu kontaktować pod numerem tel. 661111959, osobiście w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach lub na e-mail: cws.czerwonak@gmail.com.

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2024 roku. Całkowita wartość projektu to 336 740,00 zł, z czego wartość dofinansowania to 324.200,00 zł.

Projekt jest skierowany do mieszkańców z terenu powiatów: poznańskiego, obornickiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gmin Czerwonak, Suchy Las, Murowana Goślina i Swarzędz.

Skip to content