Z ogromną satysfakcją dzielimy się rezultatami zakończonych projektów z roku 2023, współfinansowanych przez Powiat Poznański. Łączna dotacja w wysokości 47 tys. zł została przeznaczona na inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia seniorów oraz integrację różnych grup społecznych. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie każdego z projektów.

  1. „Aktywny i Zaopiekowany Senior Powiatu Poznańskiego” . W ramach tego projektu seniorowie mieli możliwość skorzystania z różnorodnych usług, takich jak wsparcie fizjoterapeutyczne, podologiczne czy zajęcia informatyczne. Klub Seniora, zajęcia taneczne i warsztaty szydełkowe sprzyjały integracji międzypokoleniowej. Dzięki wsparciu finansowemu z Powiatu Poznański udało się zrealizować ten projekt, wnosząc cenne elementy aktywności i troski o seniorów.
  2. „Z Seniorami w Harcerską Przygodę”. Spotkania integracyjne, wędrówki po lesie, ogniska i wspólne zabawy to tylko niektóre elementy projektu, który łączył seniorów z harcerzami. Dofinansowanie ze strony Powiatu Poznański umożliwiło organizację wydarzeń, które przyniosły radość i integrację między pokoleniami.
  3. „Bliżej Siebie, Bliżej Dziecka” – Warsztaty dla rodziców. Projekt skupiony na relacjach rodzinnych, oferujący wsparcie psychologiczne dla rodziców. Warsztaty prowadzone przez psychologa Ewę Ścigacz miały na celu umocnienie więzi między rodzicami a dziećmi, a także wymianę doświadczeń i rozmowę na tematy związane z rodzicielstwem.
  4. Projekt „W Zdrowej Psychice, Zdrowy Duch!”. Inicjatywa skierowana do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, oferująca wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących. Indywidualne usługi psychologa oraz e-booki stworzone przez Ewę Ścigacz były dostępne dla mieszkańców, dzięki finansowaniu ze środków Powiatu Poznański.

Dzięki tym projektom udało się stworzyć przestrzeń aktywności, integracji społecznej oraz wsparcia psychologicznego dla różnych grup mieszkańców. Serdecznie dziękujemy Powiatowi Poznańskiemu za zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej oraz wszelkim partnerom i uczestnikom projektów za ich wkład i entuzjazm. Wierzymy, że te inicjatywy przyczynią się do długotrwałych korzyści dla społeczności powiatu.

Skip to content