Termomodernizacja budynku przy ulicy Poznańskiej 15 w Owińskach – Centrum Wsparcia Rodziny

i Seniora w ramach projektu Projekt „Lepsza gmina dla mieszkańców”

(nr umowy: 120/DES/KPO/2023) realizowanego w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój

Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

https://www.cwris.org/wp-content/uploads/2023/08/Zapytanie-ofertowe-KPO-1.pdf
https://www.cwris.org/wp-content/uploads/2023/08/powi�za�.docx
https://www.cwris.org/wp-content/uploads/2023/08/unk-2.pdf
https://www.cwris.org/wp-content/uploads/2023/08/unknown-1.docx
https://www.cwris.org/wp-content/uploads/2023/08/unknown.docx
Skip to content