W ramach „Bezpieczny i zintegrowany Senior z Gminy Czerwonak” w programie na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, w okresie czerwiec – grudzień 2022 roku, zrealizowane będą, takie działania jak:

 1. Organizacja spotkań międzypokoleniowych pomiędzy seniorami, a młodzieżą z drużyn harcerskich, których celem jest wymiana doświadczeń oraz rozwój wspólnych pasji. W ramach spotkań są zaplanowane gry i zabawy w terenie, podchody, kuchenne rewolucje babci i dziadka, przygotowanie zielonego zakątka jako miejsca integracyjnego przy Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora, grzybobranie wraz ze sprzątaniem świata, spacer po Owińskach i Parku Orientacji Przestrzennej wraz z młodzieżą z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, odwiedziny arboretum w Zielonce, ognisko wraz z piosenką z historią.
  Zostaną zorganizowane również spacery z instruktorem Nordic Walking. Podczas spacerów będą poruszane również zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

  W ramach współpracy seniorów z młodzieżą zostaną przygotowane:
 • film edukacyjny – „Bezpieczny senior i wnuk na drodze”
 • śpiewnik „Piosenka z historią”
 • album z wierszykami/anegdotami o uczestnikach projektu (seniorach)
 • projekt koszulek projektowych, a następnie ich druk i wręczenie ich wszystkim uczestnikom
  projektu z logo i hasłem projektu „Wiecznie młodzi – forever young”

  Ponadto dla seniorów zostaną zorganizowane:
 • zajęcia „Pozytywna starość”
 • warsztaty międzypokoleniowe

2. Organizacja cyklu spotkań ze specjalistami w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa:

 • w ruchu drogowym
 • w sieci
 • przeciwdziałanie tzw. „oszustwom na wnuczka”
 • przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • prawa konsumenckiego i innych zagrożeń
 • pierwszej pomocy przedmedycznej

  Wynikiem działań będzie przygotowanie dokumentu ze standardami „Bezpieczny Senior na drodze i w sieci” przekazanego władzom gminy oraz klubom seniora z terenu powiatu poznańskiego.


3. Organizacja wyjazdu integracyjnego do bazy harcerskiej, gdzie znajduje się jedna z baz harcerskich. W ramach działań na miejscu zaplanowane są m.in. wizyta w „Dzikiej zagrodzie”, ognisko integracyjne ze śpiewem i tańcami, przepłynięcie łódką/kajakiem senior-harcerz, gra terenowa z elementami nauki udzielania pierwszej pomocy, leśna kuchnia, realizacja scenek rodzajowych z zakresu bezpieczeństwa przygotowanych przez młodzież i seniorów zajęcia ze zdrowego odżywiania z dietetykiem.

4. Prowadzenie „Centrum wsparcia dla seniorów”, który będzie obejmował prowadzenie telefonu
wsparcia, poradnictwo prawne, psychologiczne, informatyczne, obywatelskie i socjalne m.in. poprzez:

 • wsparcie psychologa dla wszystkich seniorów potrzebujących pomocy psychologicznej, ze
  szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi oraz wsparcie
  ich rodzin,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych na
  terenie gmin w celu skoordynowania organizowanej pomocy,
 • wsparcie opiekuna osób starszych,
  Dyżury specjalistów:
 • wsparcie radcy prawnego,
 • wsparcie informatyka i innych wybranych specjalistów.

Harmonogram spotkań:

Spotkania w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach we współpracy z Komisariatem Policji w Czerwonaku: środy godz.11:00 – 13:00:

7.09.22 – Zajęcia Pozytywna Starość

14.09.22 – Piosenka z historią

21.09.22 – Zajęcia z bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo w sieci”

28.09.22 – Zajęcia z bezpieczeństwa – Przeciwdziałanie oszustwom w tym „na wnuczka” i inne

05.10.22 – Spotkanie z radcą prawnym: Prawo konsumenckie i inne zagrożenia

12.10.22 – Pierwsza pomoc przedmedyczna

19.10.22 – Przeciwdziałanie przemocy domowej

26.10.22 – Bezpieczeństwo w ruchu drogowy, przygotowania do filmów Bezpieczny Senior, Bezpieczny Wnuk na drodze

09.11.22 – Wypracowanie Standardów bezpieczeństwa dla seniora,

16.11.22 – Oglądanie i omawianie filmu bezpieczny senior na drodze

23.11.22 – Oglądanie i omawianie filmu wnuk na drodze

Zajęcia w Klubie seniora w Koziegłowach – os. Leśne 14e/u6
Wtorki godz. 17:30 do 19:3013.09.22 – godz. 17:30 do 19:30 – temat.; spotkanie rozpoczynające „pozytywna starość”

13.09.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Piosenka z historią

20.09.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Zajęcia z bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo w sieci” prowadzący Policja oraz album z anegdotami

27.09.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Zajęcia z bezpieczeństwa prowadzący Policja „Przeciwdziałanie tzw. oszustwom na wnuczka”

04.10.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Prawo konsumenckie i inne zagrożenia

11.10.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Pierwsza pomoc przedmedyczna

18.10.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Przeciwdziałaniu przemocy domowej

25.10.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

08.11.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Standardy bezpieczeństwa

15.11.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Oglądanie i omawianie filmu bezpieczny senior

22.11.22 – godz. 17:30 do 19:30 – Oglądanie i omawianie filmu wnuk na drodze

Ponadto zapraszamy na wymianę doświadczeń senior – wnuk – harcerz w ramach spotkań międzypokoleniowych

16.09.22 (piątek) – godz. 13.00 – Spacer po Owińskach z Parkiem Orientacji Przestrzennej

1.10.22 (sobota) – godz. 14:00 – CWRiS – Mała majsterka – Tworzenie Zielonego Zakątka przy Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora

8.10.22 – (sobota) godz. 10:00 – Spacer po lesie z grzybobraniem „Czysty i bezpieczny las” – start Owińska przy dworcu PKP

15.10.22 (sobota) – godz. 12:00 – Wyjazd do arboretum w Zielonce z warsztatami rękodzielniczymi (wyjazd Koziegłowy, Czerwonak,
Owińska, Bolechowo)

22.10.22 (sobota) – godz. 11:00 – Park i las w Koziegłowach – gra terenowa dla seniora i wnuka

18.11.22 (piątek) – godz. 17:00 – Ognisko dla seniora i wnuka w Koziegłowach (park na os. Karolin)

19.11.22 (sobota) – godz. 10:00 – Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach – Kuchenne rewolucje Babci i Dziadka

03.12.22 (sobota) – godz. 12:00 do 15:00 – Podsumowanie projektu oraz spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników


Prosimy o wcześniejsze zapisy- informacje pod numerami tel. 661-111-959, 608-192-190, 535-111-004.

Terminy mogą ulec zmianie lub zamianie tematów. O zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.


Ponadto zapraszamy na zajęcia Nordic Walking dostosowane do seniorów:
Promnice, spotkania przed Klubem Iskra – środy godz. 10:00
Koziegłowy, spotkania przy Parafii MB Fatimskiej na os. Leśnym – środy godz. 17:00
Kicin, spotkania przy Klubie Jutrzenka – czwartki godz. 17:00

Skip to content