Dzięki dotacji z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora realizuje projekt wspierający osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. 

W ramach projektu organizujemy bezpłatne indywidualne wsparcie psychologiczne dla 48 osób (w tym 42 osób niepełnosprawnych oraz 6 opiekunów faktycznych) potrzebujących pomocy z terenu powiatu poznańskiego. Wsparcie jest uzależnione i dopasowane do potrzeb klienta. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2021 r. W poprzedniej edycji ze wsparcia skorzystało 50 osób (w tym 40 osób z niepełnosprawnością oraz 10 opiekunów).

Wsparcie jest całkowicie bezpłatne i planowane zarówno w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora, on-line, na zasadzie teleporady, jak i u klienta w domu. 

Do projektu można zapisać się pod nr tel. 661 111 959 lub mailowo cws.czerwonak@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wsparcie skierowane jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i ruchową oraz ich opiekunów.

Skip to content